Gyakran Ismételt Kérdések

Ki a szervezője az „Ön választ, mi segítünk” pályázatnak?

A pályázat szervezője a TESCO-GLOBAL Zrt. A program a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány szakmai közreműködésével valósul meg.

Mi a célja az „Ön választ, mi segítünk” pályázatnak?

Az „Ön választ, mi segítünk” pályázati program célja, hogy jótékony célú, helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson, amelyekkel a helyi közösségek számára legértékesebb törekvések valósulhatnak meg.

Mit értünk helyi közösség, közösségi munka alatt?

A pályázat szempontjából helyi közösségnek az azonos településen, településrészben vagy szomszédságban élő embereket értjük, akiket összeköt az, hogy tenni akarnak közvetlen környezetük jobbításáért, saját és gyerekeik jövőjéért. Egy közösségi projekt akkor lehet igazán sikeres, ha az ott élők, a közösség tagjai már a kezdetektől fogva részt vesznek a közös cél, ötletek és tervek kidolgozásában, majd aktívan közreműködnek azok megvalósításában is.

Mi az időzítése az „Ön választ, mi segítünk” pályázatnak?

Pályázati projektek benyújtása: 2017. május 15. – 2017. július 5.
Szavazási szakaszba továbbjutó pályázatok kiválasztása: 2017. július 3. – 2017. augusztus 15.
Vásárlói szavazás: 2017. október 3. – 2017. október 31.
Győztes pályázatok kihirdetése: a 2017. november 13-ai héten

Kik jelentkezhetnek a pályázatra?

A pályázatra civil szervezetek és informális csoportok egyaránt jelentkezhetnek.

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek.

Ezen túlmenően informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fenti bekezdésben írtaknak.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van. Az ország minden településéről lehetséges pályázatot benyújtani, nem kizáró ok, ha a településen nincs Tesco áruház.

Azok a szervezetek, amelyeknek még le nem zárt projektjük fut az „Ön választ, mi segítünk” pályázat korábbi, 2016-os és/vagy 2017-es fordulóiból, jelen kiírásra nem nyújthatnak be pályázatot.

Mekkora összegű támogatást nyerhetek?

Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege 400.000 forint.

Hány győztes pályamunkát választanak a pályázat végén, és az azokat benyújtó szervezetek mennyi támogatást kapnak?

A pályázat végén összesen 63 pályamunka részesülhet támogatásban. Minden körzetből 1-1 pályázat, azaz a legtöbb szavazatot kapó projekt nyerheti el a támogatást. A közönség által legtöbb szavazatban részesült szervezet 400 000 forint összegű támogatásban részesül, amelynek felhasználási feltételeiről a pályázati felhívásban olvashat.

Hogyan tudom benyújtani a pályázatomat?

A pályamunkát a pályázati adatlap megfelelő kitöltésével nyújthatja be. A pályázati adatlapot a www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Milyen dokumentumokat kell benyújtanom?

A pályázati adatlaphoz kérjük csatolni a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását. Amennyiben a szervezet még nincs egy éves, és így nem áll rendelkezésére éves beszámoló, kérjük, a szövegben ezt jelezzék.

Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, akkor az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjára (a tulajdoni lap a TakarNetről is letölthető, elegendő a nem hiteles tulajdoni lap másolat is); egyéb jogviszony esetén - a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolatára, az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulására és 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fényképre van szükség.

Ha informális csoport nyújtja be a pályázatot, akkor a befogadó szervezet a fenti dokumentáción túl egy szándéknyilatkozatot is köteles benyújtani, melyben vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja a támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. A szándéknyilatkozat letölthető a www.tesco.hu/kozosseg oldalról. Az elszámolás során becsatolt számláknak a befogadó szervezet nevére kell szólniuk. Informális csoport pályázata esetén a pályázati űrlap szervezetre vonatkozó részénél a befogadó szervezet adatait kérjük feltüntetni.

A benyújtandó dokumentumok listáját a pályázati felhívásban részletesen megtalálja. A pályázati felhívást a www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Honnan tudom, hogy melyik körzetbe tartozom?

A jelentkezési adatlap megfelelő kitöltésével a rendszer automatikusan besorolja a pályamunkát kibocsátó szervezetet a megfelelő körzethez (a megvalósítás helyszíne szerinti irányítószám alapján). A körzetek listáját a www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Milyen szempontoknak kell megfelelni a pályázásnál?

A pályázatok elbírálásánál a következő szempontok érvényesülnek:

 • Helyi közösségekre kifejtett hatás
 • Helyi közösség bevonása
 • Tesco munkatársainak bevonása
 • Költségvetés
 • Láthatóság
 • Megvalósíthatóság
 • A pályázati projekt futamideje 2018. január 01. és 2019. január 31. közé esik.
 • A nyertesek a projektet legkésőbb 2018. március 01-ig megkezdik, és 2019. január 31-ig lezárják.


A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest.

A szempontokra vonatkozóan bővebb információt a pályázati felhívásban talál. A pályázati felhívást www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Részt vehetek a programban, ha az előző fordulóban az én pályázatom nyerte el a támogatást?

Azok a szervezetek, amelyeknek még le nem zárt projektjük fut (azaz 2017. május 15-ig nem küldték be beszámolóikat) az „Ön választ, mi segítünk” pályázat korábbi, 2016-os és/vagy 2017-es fordulóiból, jelen kiírásra nem nyújthatnak be pályázatot.

Milyen kategóriákban nevezhetek?

A pályamunkákat az alábbi kategóriákban nyújthatja be:

 • A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések
 • Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára
 • Egészséges életmód, egészségmegőrzés


A pályázati adatlapon meg kell jelölni, hogy a három közül melyik kategóriában kívánnak pályázni. Ugyanakkor az egyes kategórián belül végezhető tevékenységekre nincsen további korlátozás vagy megkötés – a pályázók fantáziájára bízzuk, hogy milyen ötleteket, terveket találnak ki!

A kategóriákra vonatkozó bővebb információt a pályázati felhívásban talál. A pályázati felhívást www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Mit jelent a Tesco munkatársak bevonása a pályázat értékelésénél?

Az „Ön választ, mi segítünk” program célja, hogy olyan pályázatokhoz nyújtson támogatást, amelyek ott fejtik ki jótékony hatásukat, ahol a Tesco által érintett közösségek, az áruházlánc vásárlói és dolgozói élnek. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink aktívan részt vegyenek a helyi közösségek életében, ismerjék azok terveit, kihívásait, így a pályázat elbírálásakor előnyt jelenthet, ha a pályázó be tudja vonni projektjébe önkéntesként, vagy más egyéb módon a Tesco munkatársait is. Ezzel segíthetnek kollégáinknak abban, hogy jobban megismerjék a helyben működő szervezeteket és az általuk támogatott célokat.

Mikor értesítenek a pályázatom elbírálásáról?

A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázót a 2017. augusztus 21-én értesítjük.

Van lehetőségem visszalépni a pályázástól?

Igen. A pályázástól való visszalépésre 2017. augusztus 25., 9:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a pályázó vissza kíván lépni, azt a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.

Kihez fordulhatok a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel?

A pályázattal kapcsolatos kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Oravecz Ágnes, kozossegipalyazat@tesco.hu, (1)411-3500

Hogyan működik a szavazás, és mikortól meddig tart?

A 2017. június 30-ig beérkezett pályázatokat a Magyar Adományozói Fórum szakértői mint a Tesco független szakmai partnerei értékelik majd. Az értékelők körzetenként három pályázatot választanak ki, amelyek továbbjutnak a szavazási szakaszba, ahol a Tesco vásárlói és munkatársai kezébe adja a döntést, hogy melyik projekt valósuljon meg a saját közösségükben; azaz az egyes körzetekben melyik civil szervezet nyerje el a nettó 400 000 forintos támogatást.

A vásárlók 2017. október 3-ától 31-éig szavazhatnak majd a továbbjutott pályázatokra. Minden vásárlás után 1 darab zsetont kapnak, amit az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé.

A nyertes pályázatokat a 2017. november 13-ai héten hirdeti ki az áruházlánc.

Hogyan kapok zsetont a szavazáshoz?

A Tesco vásárlói 2017. október 3-ától 31-éig minden vásárlás után 1 darab zsetont kapnak, amit az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé.

Hol találom a szavazási szakasz eredményeit?

A szavazási időszakban az áruházakban minden héten összeszámolják és körzetenként összesítik az egyes pályázókra leadott szavazatokat. A heti összesítés eredményét az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon, illetve a pályázat weboldalán, a www.tesco.hu/kozosseg oldalon tűntetik fel.

Hogyan bátoríthatom a Tesco vásárlóit, hogy szavazzanak a projektemre?

A szavazási időszakban számtalan lehetősége van szavazókat toborozni. Saját önkéntesei és támogatói körének mozgósításán túl szervezhet akciókat a pályázati körzetéhez tartozó Tesco áruházakban is. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a helyi Tesco munkatársaival, további tippeket pedig a toborzáshoz a www.tesco.hu/kozosseg oldalon talál.

Felhívjuk a pályázók figyelmét ugyanakkor, hogy a pályázat során, különösen a szavazás során tanúsított nem etikus magatartás a pályázó szervezet kizárását vonhatja maga után.

Lehet online szavazni?

Nem, a szavazatokat kizárólag az áruházi kasszáknál, közvetlenül a fizetés után kapott zsetonokkal lehet leadni a zsetongyűjtő pontoknál.

Hogyan hirdethetem a pályázatomat a Tescóban?

A szavazási szakaszban lehetősége van a Tesco áruházakban a vásárlók szavazataiért kampányolni. Ehhez minden pályázónak a körzetéhez tartozó Tesco áruházzal kell felvennie a kapcsolatot, az áruházban pedig segítenek helyszínt és időpontot találni a szavazatgyűjtő akcióhoz.

Ha nyerek, meddig kell megvalósítanom a projektet?

A nyertesek kötelesek a pályázatra benyújtott projektet legkésőbb 2018. március 1-jéig megkezdeni, és 2019. január 31-éig lezárni.

Hogyan történik a támogatás kifizetése?

A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2018. január 31-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2017. december 31-ig a felek aláírják.

Ki és hogyan köt szerződést a nyertes pályázókkal?

A szerződést a nyertes pályázókkal a TESCO-GLOBAL Zrt. köti meg, munkatársa a sikeres pályázókkal külön veszi majd fel a kapcsolatot.

Mire költhetem a támogatást?

Minden, a pályázatban leírt és az értékelők által jóváhagyott tevékenységhez szükséges kiadás fedezésére, így

 • anyagok és eszközök,
 • utazás,
 • szolgáltatások
 • szakértői díjak és
 • bérek költségeire.


Fontos, hogy a bérköltségek nem haladhatják meg a támogatás 50%-át, azaz 200 000 forintot. A támogatás nem fordítható a projekthez nem kapcsolódó, vagy a szerződés aláírása előtt keletkezett költségekre, illetve általános működési költségekre sem. A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani a támogatott szervezet könyvelésében.

Mi történik a pályázati díjak kiutalása után? Hogyan ellenőrzi a Tesco a projektek tényleges megvalósulását?

A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül tartalmi és pénzügyi beszámolót kell készítenie, amelyekben többek között részletesen ki kell térni a tevékenységekre, eredményekre, elért hatásokra és a kiadások megfelelő dokumentációval alátámasztott részletes bemutatására.

A megvalósult projekteket kommunikálni fogja a Tesco?

Igen, a Tesco jogosult az „Ön választ, mi segítünk” program kommunikációja során a szavazási szakaszba jutott pályázók nevét felhasználni, programjukat bemutatni, továbbá a már megvalósult projektek eredményeit közzétenni.

Kapcsolat – Pályázók számára

Pályázással kapcsolatos információk:
Veres-Papp Hajnalka
kozossegipalyazat@tesco.hu
+36 (1) 700 – 0020

Kapcsolat – a sajtó képviselői számára

Sajtókapcsolatok:
sajto@tesco.hu

Kövessen minket!